B2banner.jpg b5banph.jpg

LDMOS MMIC

集成Doherty设计,覆盖700M-5GHz应用频率,峰值功率6~12W; 自主28V LDMOS 工艺平台,全国产供应; 产品性能国际领先,已在国内外关键客户大规模量产。

 • Min. Freq.(MHz)
  700
  3000
  6000
 • Max. Freq.(MHz)
  1000
  2000
  3000
 • VDD(V)
  18
  28
 • Pavg(dBm)
  18
  4
 • ACPR
  -47.1
  -48
  -49.5
  -48.9
  -47
  -46.3
  -44.5
  -45
  -35
  -25
 • Test Freq.(MHz)
  3400
  2140
  2600
  3450
  184
  940
  881
  1840
  1960
  945
  780
  2140
 • MP Status
  MP
 • Package
  PDFN5*5
  TO270
  ACC2110S-2L2L
  ACS2110S-4L
 • Process
  LDMOS

显示6种产品

产品型号
Min. Freq.(MHz)
Max. Freq.(MHz)
VDD(V)
Pavg(dBm)
DE@Pavg
Gain(dB)
ACPR
Test Freq.(MHz)
MP Status
Package
Process
H8G0810M06P 8699602827.54519-30915MPLGA 7*7LDMOS
H8G1819M10P 180518802830.54528-301840MPLGA 7*7LDMOS
H8G2022M10P 211021702830.54427-302140MPLGA 7*7LDMOS
H8G2324M10P 230024002830.54327-302350MPLGA 7*7LDMOS
H8G2527M10P 2500270028314226-302595MPLGA 7*7LDMOS
H8G3336M12P 3300360028323533-303450MPLGA 7*7LDMOS
H8G3540M12P 3500400028323033-303800MPLGA 7*7LDMOS
H8G1822M100P 1805217028352826.5-362000MPOMP780-16LDMOS
H9G4750M12P 4700500028322834-334850MPLGA 7*7LDMOS
H9G4750M10P 4700500028282134-344850MPLGA 7*7LDMOS